Life House is een van de onderdelen van Life Center. Life House biedt tijdelijk verblijf met coaching met als doel succesvol zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

Bij Life House komt het aspect 'community' sterk naar voren. Bewoners creëren (onder begeleiding) samen de setting waarbinnen vaardigheden worden geleerd en er wordt omgezien naar elkaar. Samen eten, zorgdragen voor het huishouden, activiteiten organiseren; het hoort er allemaal bij. Normen en waarden binnen Life House worden gebaseerd op de Bijbel en ook bij de persoonlijke coahing geldt de Bijbel als inspiratie. Het is een principe vantijdelijk verblijf, met als doel succesvol zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.